حساب کاربری

آموزش های مجازی مهارتی برای اشتغال و کسب و کار

جست و جو در بین 77 دوره آموزشی و 13 برگزار کننده

بروز ترین دوره های آموزشی
دوره های آموزشی به اتمام رسیده
برگزار کنندگان طرف قرار داد دی اسکیلز

چشم انداز صنعت شرق

چشم انداز صنعت شرق

آموزشگاه فنی و حرفه ای هورباد

آموزشگاه فنی و حرفه ای هورباد

پرتو آزمون جوانه خراسان

پرتو آزمون جوانه خراسان

انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان

انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان

رسالت فضل گناباد

رسالت فضل گناباد

کاوشگران علم و صنعت آریا

کاوشگران علم و صنعت آریا

آساک سنجش شرق

آساک سنجش شرق

هامون گوهر شرق

هامون گوهر شرق

تعاونی تامین نیاز کارخانجات آرد خراسان

تعاونی تامین نیاز کارخانجات آرد خراسان

پیمایش گستر توس

پیمایش گستر توس

نیما اسعدی

نیما اسعدی

خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک

خانه خلاق و نوآوری محتوای دیجیتال نیتک
سازمان های طرف قرار داد دی اسکیلز

سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

سازمان استاندارد

سازمان استاندارد

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضویlogo-samandehi